Curriculum Vitae

 

 

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

Iov J. Cătălin

mobil

+40 745549527

fax

+40 332819941

e-mail

iovcatalin@yahoo.com

naţionalitate

română

 

 

Educaţie și formare

 

 

 

Perioada

01/10/2015 - 15/06/2016

Calificarea/diploma obţinută

certificat absolvire cursuri Nivelul II în cadrul Programului de Formare Psihopedagogică la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Numele și tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" (universitar)

Bd. Dimitrie Mangeron nr.67, 700050 Iași (România)

 

 

Perioada

01/11/2000 - 16/04/2007

Calificarea/diploma obţinută

doctor în "Inginerie Electronică și Telecomunicaţii"

Numele și tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" (universitar)

Bd. Dimitrie Mangeron nr.67, 700050 Iași (România)

 

 

Perioada

25/08/2005 - 21/05/2006

Calificarea/diploma obţinută

MA în Bioetică

Numele și tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea CASE Western Reserve (universitate)

Euclid 10900, 44106 Cleveland (Statele Unite ale Americii)

 

 

Perioada

01/10/2004 - 01/06/2005

Calificarea/diploma obţinută

Master în Etica Biomedicală și Accesul la Îngrijirile de Sănătate

Numele și tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea de Medicină și Farmacie "Gr. T. Popa" (universitate)

Universităţii nr. 16, 700115 Iași (România)

 

 

Perioada

01/10/1999 - 01/06/2000

Calificarea/diploma obţinută

studii aprofundate în "Inginerie Biomedicală"

Numele și tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" (universitate)

Bd. Dimitrie Mangeron nr.67, 700050 Iași (România)

 

 

Perioada

01/10/1994 - 01/06/1999

Calificarea/diploma obţinută

Inginer

Numele și tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" (universitate)

Bd. Dimitrie Mangeron nr.67, 700050 Iași (România)

 

 

Perioada

15/09/1990 - 15/06/1994

Calificarea/diploma obţinută

Bacalaureat

Numele și tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

Liceul Naţional "Mihail Sadoveanu" (liceu)

Arcu nr. 4, 700125 Iași (România)

 

 

Aptitudini și competenţe personale

 

 

 

Limba maternă

Româna

 

 

Limbi străine cunoscute

 

Autoevaluare

 

înţelegere

vorbire

scriere

 

Nivel european (*)

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

 

 

Engleză

C2

C2

C2

C2

C2

 

Franceză

C1

C2

C1

C1

C1

 

 

Niveluri: A1 şi A2: Utilizator elementar - B1 şi B2: Utilizator independent - C1 şi C2: Utilizator experimentat

 

 

Publicaţii și activitate știinţifică

2000

-         Iov J. Cătălin, "Optimization of alternative voltage variators for medical applications", Proceedings of the first European Conference on Intelligent Systems (ECIT'2000), Iași, Romania, September 25-28, 2000

 

2001

-         Teodorescu H.N., Iov J. Cătălin, Parametric pattern control for cellular automate with self-oscillating neurons, în Proceedings of the International Symposium of Signals, Circuits and Systems, volum al conferinţei SCS 2001 International Symposium on Signal, Circuits and Systems, 10-11 iulie, 2001, Iași, România, pp. 61-64, 2001, ISBN: 973-8050-99-5, editura „Gh. Asachi” a Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” din Iași (editură recunoscută CNCSIS)

-         Teodorescu H.N., Stoica A., Mlynek D., Kandel A., Iov J. Cătălin, "Nonlinear Dynamics Sensitivity Analysis in Networks and Applications to Sensing", proceedings of LSS'2001 9th IFAC / IFORS / IMACS / IFIP/ Symposium on Large Scale Systems: Theory and Applications, Bucharest, Romania, July 18-20, 2001

-         Teodorescu H.N., Stoica A., Mlynek D., Kandel A., Iov J. Cătălin, "Nonlinear Dynamics Sensitivity Analysis in Networks and Applications to Sensing", Filip F.G., Dumitrache I., Iliescu S.S. (Eds) (2002), Large Scale Systems: Theory and Applications 2001: A Proceedings Volume from the 9th Ifac/Ifors/Imacs/Ifip Symposium, Bucharest, Romania, 18-20 July 2001, pp. 333-338, 2002, editura PERGAMON, ISBN: 0-08-043691 9, ISSN: 1474-6670

-         Teodorescu H.N., Iov J. Cătălin, Brânzilă B., Babii M., "T-Ganglia, transducing chaotic assemblies of neurons - Applications to artificial retina", Rev. Inventica, Vol. 6, No. 33, pp. 30-33, 2001

-         Iov J. Cătălin, "Troubles in surgery using the Virtual Reality, and perspectives", Iaşi's Academics Days, XVIth edition, October 4-6, 2001

-         Teodorescu H.N., Iov J. Cătălin, Corban R., Dobrea D., Research Report #1, Grant B-11/2001-2002, The Ministry of Education and Science, Romania, 2001

-         Teodorescu, H.-N., Iov, J.Cătălin, Corban, R., Brânzilă, B., Babii, M., Dinamica neliniară în aplicaţii senzoriale, Raport de cercetare 2001

 

2002

-         Teodorescu H.N., Iov J. Cătălin, "Experimental Results for an Artificial Retina Based on Chaotic T-Ganglions", Proc. of the European Conference on Intelligent Systems (ECIT’2002), Iași, Romania, July17-19, 2002, ISBN: 973-8075-20-3, CD-ROM, 11 pagini

-         Teodorescu H.N., Iov J. Cătălin et al: An Artificial Retina Based on Chaotic Neuronal Ganglions, Proc. International Invitational Workshop on Intelligent Interface Devices. Supported By The Japan Society For The Promotion Science Under Grant-In-Aid For "Research For The Future" Program. March 13-14, pp. 39-43, 2002 Kitakyushu, Japan

-         Iov J. Cătălin, Corban R., "Artificial retina with chaotic sensors", Iaşi's Academics Days, September, 2002

 

2003

-         Teodorescu H.N., Cleju I., Brezulianu A., Iov J. Cătălin, Dobrea D., Brânzilă B., Corban R., Talpalaru D., Raport tehnic la grantul cu titlul "Interfeţe de calcul cu atractori, o nouă clasă de senzori inteligenţi, Grant tema B11/2001, tema 83/2002, Ministerul Educaţiei și Cercetării, România, 2002

-         Iov J. Cătălin, Corban Radu, "Nonlinear dynamic characterization using a microcontroller-based system", CDROM: Proceedings of Symposium on Intelligent Systems and Applications, September 18-20, 2003, Iasi, Romania, Eds.H.N.Teodorescu, C.Gaindrioc, E.Sofron, ISBN 973-97737-2-9

-         Teodorescu H.N., Iov J. Cătălin, "Pattern Recognition Using a Nonlinear Dynamical System", Proceedings of the Fifth International Conference on Advances in Pattern Recognition, ICAPR 2003, Kolkata, India, December 10-13, 2003, Author: Dipti Prasad Mukherjee, pg. 94 - 97, xviii + 503 pages, ISBN 13: 9788177645323 (978-81-7764-532-3), ISBN: 8177645323 (81-7764-532-3)

 

2004

-         Horia-Nicolai Teodorescu, J. Cătălin Iov, System for Somnologic Studies and Preliminary Results, în Buletin Ştiinţific, Seria Electronică și ştiinţa calculatoarelor, număr special 1/2004, ISSN: 1453-1119, 2004, 9-16, volum dedicat simpozionului naţional „Echipamente electronice și inteligenţa artificială”, EEIA 2004, 2-3 iulie, Pitești, Romania, 2004, pg. 17-24

 

2005

-         Iov J. Cătălin, "Modern Technologies helping the patient. Virtual Reality Systems", Romanian Journal of Bioethics, Vol. 3, No. 1, 2005

-         Iov J. Cătălin, "Modern Technologies helping the patient. Virtual Reality Systems", Conference in Ethics and Management in Medical Practice, Sovata, Romania, June 9-11, 2005

-         Iov J. Cătălin, Dornescu Valeriu Ioan, " Sunt conectat deci exist", Romanian Journal of Bioethics, Vol. 3, No. 2, 78-81, 2005

-         Stîngă Oana Cristina, Iov J. Cătălin, " The Altruism as a social phenomena ", Romanian Journal of Bioethics, Vol. 3, No. 4, pp. 19-24, 2005

 

2006

-         Iov J. Cătălin, "Gypsies as vulnerable population in the context of international health research", Romanian Journal of Bioethics, Vol. 4, No. 1, pp. 57-67, 2006

-         Iov J. Cătălin, Stînga Oana Cristina, "Ethical issues in living donor heart transplant - case discussion", Romanian Journal of Bioethics, Vol. 4, No. 1, pp. 87-92, 2006

-         Iov J. Cătălin, "Specific issues for medical technologies", Fogarty Scholar's Reunion, Amsterdam, Netherlands, April 5-9, 2006

-         Iov J. Cătălin, "Informed consent - issues and side effects", 4th European Conference on Intelligent Systems and Technologies, ECIT 2006, September 20-23, Iasi, Romania, ISBN (10) 973-730-246-X, ISBN(13): 978-973-730-246-5

 

2007

-         Iov J. Cătălin, Teodorescu H.N., "Tactile System for Information Transmission in Visual-Aid", Proceedings of the International Conference on Electronics, Computers and Artifical Intelligence - ECAI’07, ECAI 2007, Pitești, Romania, June 29-30, number 1/2007, pg. 1-6, ISSN - 1843 - 2115

-         Ioan Beatrice, Gavrilovici Cristina, Iov J. Cătălin, “Etica cercetării pe subiecţi umani”, chapter in Vol. “Introducere în Bioetică” (in Romanian) (Cristina Gavrilovici - editor), ISBN 978-973-37-1175-9, pp. 165-180, Iași, Junimea Publishing House, 2007,

-         Gavrilovici Cristina, Vicol Mihaela-Cătălina, Stîngă Oana, Enache Ecaterina, Irimia Ana-Maria, Iov J. Cătălin, Ioan Beatrice, Astărăstoae Vasile, "Implicaţiile etice și sociale ale utilizării organismelor modificate genetic", Romanian Journal of Bioethics, Vol 5, No. 4, pp. 63-69, 2007

-         “Consimţământul informat” (traducere după „Informed Consent”, editor prof. Amnon Carmi, UNESCO Chair in Bioethics, The International Center for Health, Law and Ethics, University of Haifa, Israel, 2003, ISBN 965-7077-22-2), Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2007 (traducători Silviu Morar, Cătălin Iov); ISBN 978-973-739-441-5

 

2008

-         Iov J. Cătălin, Ioan Beatrice Gabriela, Guriţencu Tatiana, "The placebo - treatment or abuse?", the National Conference of Bioethics, Sovata, May 22-24, 2008

-         Iov J. Cătălin, Slănină Mircea Bogdan, "High speed issues in electronics: Mentor Graphics HyperLynx", Proceedings of ISEEE 2008, Galaţi, September 12-13, pg. 159 - 164, 2008

-         Conference in Psychiatry, organized by the Hospital of Psychiatry "Socola", Iași, Romania, October 30 - November 2, 2008, participation

-         Hnatiuc Mihaela, Iov J. Cătălin, Intelligent flats. Bridge or abyss?, Romanian Journal of Bioethics, Vol. 6, No. 4, 111-116/117-122, 2005

 

2009

-         Iov J. Cătălin, “Dublu standard în cercetarea medicală”, chapter in "Etica cercetării pe subiecţi umani" (in Romanian), (editori: Vasile Astărăstoae, Sana Loue, Beatrice Ioan), "Gr.T.Popa" U.M.F. Iași Publishing House, ISBN 987-973-7682-59-8, pp. 117-136, 2009

-         Liliana Cucoş, Cătălin J. Iov, Ethical Choices în Parkinson Disease Treatment, Acta Neurologică Moldavica 2009, 17, 3 (51): 143-147

 

2010

-         Cucoş Liliana, Iov J. Cătălin, Pendefunda Liviu, "Autonomia in cazul bolii Parkinson", in vol. celui de al 2-lea Congres Internaţional al Asociaţiei Dentare Române pentru Educaţie, Iași, Romania, Aprilie 27 - Mai 1, 2010

 

2011

-         Cucoş Liliana, Iov J. Cătălin, Pendefunda Liviu, "Epidemiological issues related to Parkinson’s disease in Romania", Romanian Neurosurgery (2011) XVIII 3: 300 - 305

-         Cucoş Liliana, Iov J. Cătălin, Pendefunda Liviu, "Is parkinsonism nowadays a major medical disorder? ", Bulletin of Integrative Psychiatry, September 2011, an XVII, nr.3(50): 41- 47

-         Cucoş Liliana, Iov J. Cătălin, Pendefunda Liviu, "Parkinsonism today ", in Acta Neurologica Moldavica, Vol. 21, No. 2-3, 2011

-         Cucoş Liliana, Iov J. Cătălin, Pendefunda Liviu, "Parkinson’s disease in Romania", in Acta Neurologica Moldavica, Vol. 21, No. 2-3, 2011

-         Pârvu Andrada, Moisă Ştefana, Dumitraş Silvia, Gramma Rodica, Enache Angela, Roman G., Chiriţă R., Iov J. Cătălin, Ioan Beatrice, "Dificultăţi de adaptare psihologică ale pacienţilor oncologici în stadiul terminal", VII-th National Conference in Bioethics, Romania, September 22 - 25, 2011, vol. de rezumate al conferintei, pag. 104

-         Roman G., Enache Angela, Dumitraş Silvia, Pârvu Andrada, Gramma Rodica, Moisă Ştefana, Chiriţă R., Ioan Beatrice, Iov J. Cătălin, "Aspecte etnice și etice ale percepţiei finalului vieţii în comunitatea rromă", VII-th National Conference in Bioethics, Romania, Bucharet, September 22 - 25, 2011, vol. de rezumate al conferintei, pag. 111

-         Astărăstoae Vasile, Ioan Beatrice, Iov J. Cătălin, "Romanian Journal of Bioethics", Medical Anthropology and Bioethics, E-journal, vol 1, issue 1, 2011

 

2012

-         Iov J. Cătălin, "Cultural Background", chapter in Encyclopedia of Immigrant Health, part 4, 514-516, DOI: 10.1007/978-1-4419-5659-0_185, 2012

-         Iov J. Cătălin, "Weight Control", chapter in Encyclopedia of Immigrant Health, part 4, 1497-1498, DOI: 10.1007/978-1-4419-5659-0_185, 2012

-         Iov J. Cătălin, "Health Care Utilization", chapter in Encyclopedia of Immigrant Health, part 4, 774-776, DOI: 10.1007/978-1-4419-5659-0_185, 2012

-         Iov J. Cătălin, "Social Integration", chapter in Encyclopedia of Immigrant Health, part 4, 1360-1362, DOI: 10.1007/978-1-4419-5659-0_185, 2012

-         Hnatiuc Mihaela, Iov J. Cătălin, "Telemedicine and ethics", International Conference on Human-Machine Systems, Cyborgs and Enhancing Devices HUMASCEND, Iași, June 14-17, 2012

-         Hnatiuc Mihaela, Iov J. Cătălin, "Telemedicine and ethics", in Constanta Maritime University Annals, year XIII, Vol. 18, pp. 195-198, 2012, ISSN: 1582 - 3601

-         Pârvu Andrada, Roman Gabriel, Dumitraș Silvia, Gramma Rodica, Enache Mariana, Moisa Ștefana Maria, Chiriţă Radu, Iov J. Cătălin, Ioan Beatrice, "Arguments in favor of a religious coping pattern in terminally ill patients", Journal for the Study of Religions and Ideologies, Vol. 11, No. 31 (2012), 88-112, ISSN 1583-0039

-         Pârvu Andrada, Mariana Enache, Rodica Gramma, Ştefana Moisa, Silvia Dumitraș, Radu Chiriţă, Iov J. Cătălin, Ioan Beatrice-Gabriela, "Consideraţii privind impactul aspectelor legislative și culturale asupra relaţiei medic-pacient. Studiu de caz", VIII-th National Conference in Bioethics, Romania, Cluj Napoca, September 13 - 16, 2012, ISSN 1583-0039, vol. rezumate, pg. 82

-         Silvia Dumitraş, Cătălin J. Iov, Beatrice Ioan, ”Withholding or withdrawing life sustaining treatment in children. Considerations on the legal framework in Romania”, Journal of Legal Studies, 2012, no. 3-4, year VII, pp. 163-179

 

2013

-         Silvia Dumitraş, Mariana Enache, Andrada Pârvu, Ştefana Maria Moisă, Cătălin Iov, Beatrice Ioan, Advance Directive from the Romanian Social Cultural Perspective, Postmodern Openings, 2013, Volume 4, Issue 1, March, pp: 87-101

-         Mariana Enache, Rodica Gramma, Silvia Dumitraş, Ştefana Moisă, Cătălin Iov, Beatrice Ioan, A comparative study on the palliative care in Romania and France, Postmodern Openings, 2013, volume 4, issue 1, March, pp. 159-170

-         Mihaela Hnatiuc, Cătălin J. Iov, Telemedicine based globalization, Recent Advances in Energy, Environment, Economics and Technological Innovation, Proceedings of the 4th International Conference on Development, Energy, Environment, Economics (DEEE '13), Proceedings of the 4th International Conference on Communication and Management in Technological Innovation and Academic Globalization (COMATIA '13), Paris, France, October 29-31, 2013, pp. 261-267

-         Rodica Gramma, Angela Enache, Gabriel Roman, Andrada Parvu, Silvia Dumitras, Cătălin Iov, Beatrice Ioan, Stigma and Discrimination against Rroma Patients in the Romanian Healthcare System, Postmodern Openings, 2013, Volume 4, Issue 4, December, pp: 51-65

-         Mariana Enache, Silvia Dumitraș, Andrada Pârvu, Rodica Gramma, Ștefana Moisa, Gabriel Roman, Radu Chiriţă, Cătălin Iov, Beatrice Ioan, Directiva în avans din perspectiva socio-culturală românească, în vol. de rezumate al Conferinţei Naţionale de Bioetică, ediţia a IX-a, Iași, 24-26 octombrie, pg. 51-52, 2013, ISBN: 2344 - 388X, ISSN: 2344 - 388X

 

2014

-         Iov Tatiana, Iov Cătălin, Ioan Beatrice, Confidenţialitatea în societatea informaţională, lucrare prezentată în cadrul Seminarului de Medicină și Teologie, ediţia a XIII-a, Bistriţa, 12-13 mai, 2014

-         Mihaela Hnatiuc, Cătălin J. Iov, Pre-layout AC decoupling analysis with Mentor Graphics HyperLynx, in Proceedings of ATOM 2014, Constanţa, August 21st - 24th, Romania - Proc. SPIE 9258, Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics, and Nanotechnologies VII, 92582I (February 21, 2015); doi:10.1117/12.2070349

-         Cătălin Iov, Tatiana Iov, Beatrice Ioan, Protection of electronic medical records, in Info - Med, revistă ştiinţifico - practică, pg. 34, abtract book of the 6th International Symposium of the Osteuropaverein on Legal Medicine, Chişinău, October 2nd-4th, 2014

-         Mihaela Hnatiuc, Cătălin J. Iov, Cooling with Mentor Graphics HyperLynx Thermal, in Proceedings of the 2014 IEEE 20th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Bucharest, October 23rd-26th

-         Cătălin J. Iov, Mircea B. Slănină, Proiectarea electronică cu PADS, Editura Nautica, Constanţa, 2014, ISBN: 978-606-681-043-2

-         Rodica Gramma, Mariana Enache, Andrada Pârvu, Gabriel Roman, Cătălin Iov, Marius Neagu, Beatrice Ioan, The best place to die - considerations on some rroma communities, in Medical Ethics and Bioethics, vol. 21, no. 3-4/2014, ISSN: 1335-0560

 

2015

-         the 23rd Congress of the International Academy of Legal Medicine, 19-21 January 2015, Dubai, United Arab Emirates, participation

-         Beatrice Ioan, Tatiana Iov, Marius Neagu, Cătălin Iov, The forensic approach of domestic violence - ethical aspects, International Scientific Conference “Modern Advances in Forensic Science and Expertise”, Uzhgorod, Ukraine, April 30 - May 2, 2015

-         Beatrice Ioan, Magdalena Iorga, Roxana Necula, Ștefan Antonio Sandu, Cătălin Iov, Educaţia terapeutică, în contextul responsabilizării pacientului pentru sănătate, lucrare prezentată în cadrul Seminarului Medicină și Teologie, ediţia XIV, Bistriţa, 11-12 mai, 2015

-         Cătălin Iov, Tatiana Iov, Marius, Neagu, Beatrice Gabriela Ioan, Educaţia terapeutică a pacientului prin mass-media, lucrare prezentată în cadrul Seminarului Medicină și Teologie, ediţia XIV, Bistriţa, 11-12 mai, 2015

-         Balkan Academy of Forensic Sciences - 11th annual meeting, Iasi, Romania, 11-13 of June, 2015, participare

-         Beatrice-Gabriela Ioan, Bogdan-Daniel Chirilă, Marius Neagu, Alexandru-George Coteţi, Cătălin J. Iov, Drug Abuse and Addiction - a Sociological Approach, LUMEN 2015 - Rethinking Social Action. Core Values - RSACV 2015, April 16-19

-         Cătălin J. Iov, Specific Issues of Electronic Medical Records, LUMEN 2015 - Rethinking Social Action. Core Values - RSACV 2015

-         Beatrice Ioan, Marius Neagu, Bianca Hanganu, Cătălin Iov, Medical responsibility - a student perspective, accepted as poster at the 24th International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria-Pannonia, Jully 1-3, Budapest, 2015

 

2016

-         Beatrice G. Ioan, Magdalena Roxana Necula, Ștefan Antonio Sandu, Cătălin Iov, Magdalena Iorga, Educaţia terapeutică în contextul responsabilizării pacientului pentru sănătate, capitol în Medicii și Biserica, Vol. 14 Valorile Creștine ale Educaţiei pentru Sănătate, 2016, editura Renașterea, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-114-215-9

-         Cătălin J. Iov, Tatiana Iov, Marius Neagu, Beatrice Ioan, Medical Education from Mass-Media, în Journal of Applied Ethics and Biolaw, vol. 1, nr. 1, pp. 35-43

-         Pregătim viitorul promovând excelenţa, Congres Internaţional desfășurat la Iași, 3-5 martie, 2016, participare la secţiunea Repere în medicina avansată

-         Cătălin J. Iov, Editorial, în Journal of Applied Ethics and Biolaw, 2016, vol. 1, nr. 2, pp. 1-4

-         Cătălin J. Iov, The cultural challenge of medical care providers. The Roma’s case, în Journal of Applied Ethics and Biolaw, 2016, vol. 1, nr. 2, pp. 65-77

-         Elemente de prevenţie în tratamentul pediatric, conferinţă naţională desfășurată la Iași, 6-7 aprilie, 2016, participare

-         Malpraxis Medical, Conferinţă naţională desfășurată la Iași, 15-16 aprilie, 2016, participare

-         Cătălin J. Iov, Bogdan Diaconu, Mihaela Hnatiuc, Smart Communication with LabView, lucrare nr. OMN10010-38, prezentată ca poster la ATOM2016 8th edition, Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies, 25-28 August, Constanţa, Romania

-         Mihaela Hnatiuc, Mugurel Caracostea, Cătălin J. Iov, Unelte de Programare în Instrumentaţie Virtuală. Descriere și Aplicaţii, editura Nautica, Constanţa, Romania, 2016, ISBN: ISBN 978-606-681-085-2

-         cea de-a III-a Conferinţă a medicilor legiști din Republica Moldova, consacrată aniversării a 65 de ani de la fondarea Centrului de Medicină Legală, 6-8 octombrie 2016, Chișinău, Republica Moldova, participare

-         Cătălin J. Iov, Organ Transplantation from Artificially Grown Beings, în Journal of Applied Ethics and Biolaw, 2016, vol. 1, nr. 3, pp. 59-65

-         Cătălin J. Iov, Responsabilitatea pentru protecţia datelor cu caracter personal în format electronic cu specific medical, capitol în Etica Sănătăţii Publice, Chișinău, Republica Moldova, pg. 194-206, 2016, ISBN: 978-9975-4280-1

-         Simpozion Zilele Dialogului Social, în cadrul Zilelor Dialogului Social, Socola, Iași, 3-5 noiembrie 2016, participare

 

2017

-         Guriţencu Ilie, Intervaţia fasciilor capului, coordonatori Iov Cătălin, Iov Tatiana, editura Nautica, Constanţa, România, 2017, ISBN: 606-681-084-7

-         Cătălin Iov, Oana Cucoveică, coordonator Workshop ANATOMAGE (hands on), eveniment precongres al Congresului Internaţional “Pregătim Viitorul Promovând Excelenţa”, organizat de către Universitatea APOLLONIA din Iași, Sala Cavalerilor, Palatul Beldiman, 25.02.2017

-         Vasile Burlui, Carmen Stadoleanu, Cătălin Iov, Oana Cucoveică, Matei Plămădeală, Digitalizarea în teoria și practica medicinii stomatologice, lucrare prezentată în cadrul Congresului Internaţional “Pregătim Viitorul Promovând Excelenţa”, organizat de către Universitatea APOLLONIA din Iași, la secţiunea Digitalizarea Actului Medical - De la Diagnostic la Terapie 2-5 martie 2017

-         Cătălin Iov, Mihai Luchian, Vasile Burlui, Sisteme digitalizate de monitorizare managerială, lucrare prezentată în cadrul Congresului Internaţional “Pregătim Viitorul Promovând Excelenţa”, organizat de către Universitatea APOLLONIA din Iași, la secţiunea Digitalizarea Actului Medical - De la Diagnostic la Terapie, 2-5 martie 2017

-         Cornelia Ursu, Cătălin Iov, Oana Cucoveică, Codrin Fuioagă, Mihai Rusu, Vasile Burlui, Disecţia virtuală în învăţământul morfologic, lucrare prezentată în cadrul Congresului Internaţional “Pregătim Viitorul Promovând Excelenţa”, organizat de către Universitatea APOLLONIA din Iași, la secţiunea Digitalizarea Actului Medical - De la Diagnostic la Terapie, 2-5 martie 2017

-         Mihai Luchian, Dumitru Popa, Vasile Roman, Cătălin Iov, Rolul metacomunicării în asigurarea managementului calităţii totale, lucrare prezentată în cadrul Congresului Internaţional “Pregătim Viitorul Promovând Excelenţa”, organizat de către Universitatea APOLLONIA din Iași, la secţiunea Digitalizarea Actului Medical - De la Diagnostic la Terapie, 2-5 martie 2017

-         Mihai Luchian, Dumitru Popa, Vasile Roman, Cătălin Iov, Rolul metacomunicării în asigurarea managementului calităţii totale, lucrare prezentată în cadrul Congresului Internaţional “Pregătim Viitorul Promovând Excelenţa”, organizat de către Universitatea APOLLONIA din Iași, la secţiunea Tribuna Practicianului - Medicină Generală, 2-5 martie 2017

-         Doina Platon, Simona Ulman, Maria Spiridon, Cătălin Iov, Maria Florea, Paradigma discriminării în comunităţile multireligioase din judeţul Iași – studiu de caz - comuna Horlești, lucrare prezentată în cadrul Congresului Internaţional “Pregătim Viitorul Promovând Excelenţa”, organizat de către Universitatea APOLLONIA din Iași, la secţiunea Dileme Comunicaţionale ale Lumii Contemporane. Componenta Lingvistică a Comunicării - Româna Globală, 2-5 martie 2017

-         Cătălin J. Iov, Carmen Stadoleanu, Dumitru Popa, Mihai Luchian, Vasile Roman, Laura Romila, Cibernetica în medicina stomatologică, poster acceptat în cadrul Congresului Internaţional “Pregătim Viitorul Promovând Excelenţa”, organizat de către Universitatea APOLLONIA din Iași, 2-5 martie 2017

-         Congresul Internaţional “Pregătim Viitorul Promovând Excelenţa”, organizat de către Universitatea APOLLONIA din Iași, 2-5 martie 2017, participare

-         Mihai Luchian, Dumitru Popa, Dan Sîmbotin, Cătălin Iov, Laura Romila, Agripina Zaharia, The consonant relation between the performance of the health system and the quality of communication. in International Journal of Medical Dentistry, January-March, 2017; 7(1):42-48

-         Al XVI-lea Seminar Internațional de Bioetică Resacralizarea relației medic-pacient, Bistrița, 08-09 mai, 2017, participare

-         Mihai Luchian, Carmen Stadoleanu, Cătălin Iov, Laura Romila, Laura Sabina Luchian, Sever Matei Stadoleanu, Vasile Burlui, Monitorization of therapeutical act performance in the digitalized era - determination of patient’s satisfaction, in International Journal of Medical Dentistry, April-June, 2017; 7(2):102-109

-         Cristina Furnica, Anton Knieling, Simona Irina Damian, Madalina Diac, Sofia David, Diana Bulgaru Iliescu, Ion Sandu, Catalin Jan Iov, Fatal Ethylene Glycol Intoxication Secondary to Accidental Ingestion, in REV.CHIM.(Bucharest), 2017, 68(7), 1591-1594

-         Conferința 1st Eastern European Conference of Mental Health “In and Out of your mind”, 11-14 mai, Galați, România, participare

-         Sofia David, Jan Cătălin Iov, Diana Bulgaru-Iliescu, Traumatismele craniocerebrale în practica medico-legală, Conferința Națională de Neuroștiințe cu Participare Internațională Zilele Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență Prof. Dr. N. Oblu Iași - 45 de ani de Neurochirurgie Ieșeană la nivel european – Iași, 19-22 Octombrie 2017

-         Sofia David, Simona Damian, A. Knieling, J.C. Iov, Sindromul copilului zdruncinat (studiu de caz), Conferința Națională de Neuroștiințe cu Participare Internațională Zilele Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență Prof. Dr. N. Oblu Iași - 45 de ani de Neurochirurgie Ieșeană la nivel european – Iași, 19-22 Octombrie 2017

-         Simona Damian, Diana Bulgaru, Tatiana Iov, J.C. Iov, Fractura de C1. Probleme medico-legale (prezentare de caz), Conferința Națională de Neuroștiințe cu Participare Internațională Zilele Medicale ale Spitalului Clinic de Urgență Prof. Dr. N. Oblu Iași - 45 de ani de Neurochirurgie Ieșeană la nivel european – Iași, 19-22 Octombrie 2017

-         Anton Knieling, David Sofia, Damian Irina Simona, Diana Bulgaru Iliescu, Cătălin J. Iov, Death moment estimation in stillbirth, Rom J Leg Med, Vol. XXV, No 3(2017)

-         Simona Irina Damian, Paul Nedelea, Sofia David, Anton Knieling, Sorin Moldoveanu, Ion Sandu, Catalin Jan Iov, Diagnostic Postmortem de Deshidratare Hipertonica prin Analiza Chimica a Umoarei Vitroase, in REV.CHIM.(Bucharest), 2017, 68(11), 2650-2653

-         Madalina Diac, Anton Knieling, Simona Irina Damian, Diana Bulgaru Iliescu, Ion Sandu, Cristina Furnica, Catalin Jan Iov, Sofia David, Forensic Aspects in Polonium-210 Poisoning, in REV.CHIM.(Bucharest), 2017, 68(11), 2646-2649

-         Iuliana Hunea, Anton Knieling, Cătălin J. Iov, Laura Râșcanu, Sofia David, Octavia Ciuhodaru, Diana Bulgaru Iliescu, Sudden death in epilepsy: Case report and literature review. in International Journal of Medical Dentistry, October-December, 2017; 21(4):253-260

 

2018

-         10th LUMEN International Conference RSACVP 2018, 26-29 April, 2018 – participare

-         Conferința de Psihiatrie și Sănătate Mintală GALATIA 2018, 10-13.05.2018, Galați – participare

-         Dan Perju Dumbrava, Carmen Corina Radu, Sofia David, Tatiana Iov, Catalin Jan Iov, Diana Bulgaru Iliescu, Ion Sandu. The Importance of Alcohol Testing by Gas Chromatography vs the Cordebard Classical Method Modified in the Medico Legal Investigation. in REV.CHIM.(Bucharest), 2018, 69(9), 2407-2410

-         Hnatiuc Mihaela, Iov C.J., Automated PCB Component Soldering System, lucrare prezentata la International Conference on Electrical and Power Engineering EPE 2018, Iasi, October 18-19

-         Iov C., Hnatiuc M., Virtual Prototyping in Telecommunications. Issues and Solutions, lucrare prezentata la International Conference on Electrical and Power Engineering EPE 2018, Iasi, October 18-19

-         Mihaela E. Hnatiuc, Catalin Iov, Bogdan Savin, Emotion Identification Using Writing System, lucrare prezentată în cadrul IEEE 24th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, Conference and Exhibition, 25-28 octombrie, Iași, Romania

-         Iov Catalin, Mihaela Hnatiuc, Design Rule Checking. Current Challenges Approached with HyperLynx DRC, lucrare prezentată în cadrul IEEE 24th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, Conference and Exhibition, 25-28 octombrie, Iași, Romania

-         Conferința Internațională de Medicină Estetică, Iași, 1-3 noiembrie 2018 - speaker

-         Dragos Valentin Crauciuc, Eduard Gabriel Crauciuc, Catalin J. Iov, Cristina Furnica, Tatiana Iov, Non-invasive Evaluation of Neonatal Cerebral Status in the Newborns of Mothers Addicted to Alcohol and Drugs, in REV.CHIM.(Bucharest), 2018, 69(11), 4088-4092

-         Romila Laura, Liliana Sachelarie, Mihaela Vasiliu, Catalin Iov, Agripina Zaharia, Nicolae-Tiberiu Popârlan, Alexandra Burlui, Applications of Plasma in Medicine, in International Journal of Medical Dentistry, October-December, 2018; 22(4):351-357

 

2019

-         Călin Scripcaru, Diana Bulgaru Iliescu, Ovidiu Alexinschi, Tatiana Iov, Cătălin Iov, Psihiatria anticipativă versus psihiatria curativă, lucrare prezentată în cadrul Congresului Internaţional “Pregătim Viitorul Promovând Excelenţa”, organizat de către Universitatea APOLLONIA din Iași, la secţiunea E.d. Anticipare și Medicină (Medicină Generală și Medicină Dentară), 28 februarie - 3 martie 2019

-         Rodica Ghiuru, Dragoș Munteanu, Cristina Gavrilescu, Ana Minodora Grozdan, Cătălin Iov, Florina Popescu, Imprimarea 3D și viitorul bolilor cardiace, lucrare prezentată în cadrul Congresului Internaţional “Pregătim Viitorul Promovând Excelenţa”, organizat de către Universitatea APOLLONIA din Iași, la secţiunea E.d. Anticipare și Medicină (Medicină Generală și Medicină Dentară), 28 februarie - 3 martie 2019

-         Călin Scripcaru, Tatiana Iov, Diana Bulgaru Iliescu, Simona Damian, Cătălin Iov, Actualități în etnopsihiatrie, lucrare prezentată în cadrul Congresului Internaţional “Pregătim Viitorul Promovând Excelenţa”, organizat de către Universitatea APOLLONIA din Iași, la secţiunea E. Repere În Medicină E.A. Tribuna Practicianului - Recuperare Medicală, Reumatologie și Balneofiziokinetoterapie, 28 februarie - 3 martie 2019